A fuvarozás története

Régen volt a Főtaxi meg a Tehertaxi, és a maszek fuvarosok. Ma már más a helyzet. A szállítmányozás kialakulása az ókori időkig nyúlig vissza. Voltak kereskedők, akik saját költségükre és rizikójukra küldeményeket küldtek. A szállítmányozó fogalma a középkorban alakult ki, amikor a városokban és a piacokon megjelentek a kereskedősegédek. Időnként ők már bizományosként is felléptek. Ezek a segítők lassan kialakítottak olyan üzleti formákat, amelyek magukban foglalták már a szállítmányozó, bizományos és bankár jegyeit. Ezek már az all round tevékenység alapjai, amikor az áru vétel, eladása, fuvarozása illetve a pénzmozgás egy kézben összpontosul.

koltozes-elokeszuletei

Lényeges fejlődés a szállítmányozásban a 19. században következett be amikor megjelentek új találmányok (gőzgép, dízelmotor) és ezek gyökeresen megváltoztatták a fuvarozás addigi formáit. A vasút kiépítésével a közút szerepe háttérbe szorult. A fuvarozási feladatok sűrűsödése újabb szállítmányozó cégek követelte, mivel a kereskedők már nem tudták megoldani ezt a feladatot. A feladat pedig újabb, gyorsabb és olcsóbb szállítási utat találni. Az új cégek már új szolgáltatásokat nyújtottak és újabb területeket kapcsoltak be a szállítmányozásba. Így alakultak ki a nagyobb fuvarozó, átrakó és raktározó cégek, és költöztető vállalkozások.

koltoztetes-onnek-nem-kell-cipekednie

Költöztetés: Senkire nem jellemző, hogy gyakran költözködne, leginkább azt mondhatjuk, hogy ritka eset az ember életében. Mivel nem egy rutin művelet, bizony fel kell rá készülni és jó ha van egy forgatókönyvünk az egész folyamatra.
Keresnünk kell egy költöztető céget, azt gondolnánk, hogy ez a legkönnyebb és egyszerű. Csakhogy már itt is számos buktató lehet. Nem lehet kikerülni az ár kérdését ebben az esetben sem, hisz csak kevesek engedhetik meg maguknak, hogy ne számítson az ár. Viszont az is igaz, mint minden más esetben ha pénzt adunk valamiért, hogy két dolognak kell egyensúlyban lennie, az árnak az értékkel. Vagyis oké, hogy X forint, de mi van ebben az összegben, mit kapunk érte pontosan. Legtöbben itt hibázzák el az ügyet, utána pedig kellemetlen vitákkal, rossz emlékekkel és persze könnyebb pénztárcával fejezik be a költözést.
Mit kell tartalmazzon egy árajánlat? Nos soroljuk fel, így nem maradhatnak rejtett költségek, ha ezekre rákérdezünk:
• Kiszállási díj van vagy nincs.
• Kilométer díj van vagy nincs, és ha van pontosan mennyi?
• Ha Városon kívülre költözünk a kilométert oda-vissza számolták-e?
• Rakodó van-e az alapárban?
• A sofőr is pakol, vagy őt nem kell beleszámítani a rakodók közé?
• Mennyi az óradíj pontosan?
• Hogyan számolják az óradíjat? Megkezdett óránként, félóránként?
• Rakodók fix összegért, vagy plusz óradíjért igényelhetőek-e? Itt is ugyanaz-e az elszámolás alapja mint az autónál?
• Biztosítása van-e a cégnek, ha valami kár történne?

koltozteto-ceget-keresek

Nem is annyira egyszerű ugye? Nos ezeket tartsuk észben, akkor nem lesz gond. Fogalmak profiknak:

Közlekedés: Szervezett helyváltoztatás, amely erre kialakított technikai berendezések segítségével szárazföldön, vízen és levegőben történik. A fogalom csak személyforgalomnál használatos, amikor árut, árutovábbításról beszélünk.

A szállításon az adásvételi ügylet teljesítését értjük. Ez azt jelenti, hogy az áru tulajdonosa – az eladó – az ügylet lebonyolítására vonatkozó szerződés adott feltételeinek teljesítése ellenében, a szerződésben ugyancsak kikötött paritásponton lemond a vevő javára az áru fölötti rendelkezési jogáról, és azt a vevőre ruházza át. A szállítás tehát kereskedelmi fogalom. Kereskedelmi értelméből következik, hogy nem jelenti önmagában a helyközi árumozgásról való gondoskodást vagy annak elvégzését. Az eladó például akkor is eleget tesz szállítási kötelezettségének, ha ex works, AB raktár, AB telephely paritás esetén – a vonatkozó egyéb feltételek teljesítése mellett – saját gyárában vagy raktárában a vevő rendelkezésre bocsátja az árut. (szállítási szerződés = adás-vételi szerződés).

A fuvarozás az a művelet, amelyet az áru helyváltoztatása érdekében kell elvégezni. A helyváltoztatás kezdőpontja rendszerint a termelési vagy tárolási hely (gyár, üzem, bánya, termőhely, raktár), célpontja a felhasználás, illetve a rendeltetés helye. A fuvarozást az áruk továbbítására alkalmas, különféle szárazföldi, vízi (folyami, tengeri), légi közlekedési eszközökkel végzik, de fontos szerep jut a vezetékes (légvezeték, csővezeték) árutovábbításnak is. A fuvarozás elvégzésére vállalkozó természetes vagy jogi személyt fuvarozónak nevezzük. A fuvarozást általában az e célra szerveződött és szakosodott vállalkozók, a fuvarozók: vasutak, közúti fuvarozócégek, hajótársaságok, légitársaságok végzik fuvardíj ellenében, de alkalmas fuvareszközök és egyéb felkészültség birtokában a gazdasági élet más szereplői, a termelők és felhasználók maguk is elvégezhetik. Ebben az esetben a fuvaroztató és a fuvarozó személye azonos. A fuvarozó tehát az előbbi esetben is fuvaroz, nem pedig szállít, amint azt a köznyelvben gyakran emlegetik. Az üzemen, telepen, gazdaságon belül a termelés technológiai folyamataiból adódóan szükséges nyersanyagok, eszközök, gyártmányok továbbítására az anyagmozgatás fogalmát használják. A fuvarozás fogalmilag a közigazgatási terület, illetve az országon belüli vagy országok közötti jelleg szerint is megkülönböztethető. Attól függően, hogy a fuvarozás egy közigazgatási helységen (község, város) belül, két vagy több ország között (esetleg tranzitországon keresztül) történik, megkülönböztetünk helyi (helységen belüli), helyközi (belföldi) és nemzetközi fuvarozást.

Fuvaroztatás: Azt a természetes vagy jogi személyt, aki az áru továbbításával, azaz elfuvarozásával egy másik vállalkozót bíz meg díjazás (fuvardíjfizetés)ellenében, fuvaroztatónak, a megbízás megtörténtét és a fuvarozási feladat elvállalását tanúsító okmányt pedig fuvarozási szerződésnek nevezzük. A fuvarozás fogalmi és jogi tartalma nem változik attól, hogy ki és kinek a megbízásából végzi a fuvarozást. Fuvaroztató lehet maga a szállító, azaz az eladó (exportőr), lehet a vevő (importőr) attól függően, hogy ki vállalta szerződés szerint az áru elfuvarozásával járó költséget és kockázatot. A fuvarozó lehet továbbá a szállítmányozó. A szállítmányozó egyébként szükségszerűen fuvaroztató, mert megbízásából származóan elvállalta azt kötelezettséget, hogy saját nevében, de megbízója költségére megköti a fuvarozóval a fuvarozási szerződést. A fuvarozó szempontjából közömbös, hogy ki a fuvaroztató, számára csak a megbízás elnyerése fontos. A fuvaroztató és a fuvarozó közötti jogviszony létrejöttét a fuvarozási szerződés – formailag rendszerint a fuvarokmány: a fuvarlevél – tanúsítja. Ha valaki saját maga számára saját fuvareszközeivel végez fuvarozást, azt saját számlás fuvarozásnak nevezik, ez esetben úgynevezett szállítólevelet állítanak ki, amely megfelel a fuvarokmánynak.